Có 1 kết quả:

mà bù jué kǒu ㄇㄚˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to scold without end (idiom); incessant abuse