Có 1 kết quả:

mà míng

1/1

mà míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) infamy
(2) blackened name