Có 1 kết quả:

bà lùn

1/1

bà lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abandoned idea