Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+7F78
Tổng nét: 15
Bộ: wǎng 网 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一丶一一一丨フ一一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

trừng phạt, hình phạt, đánh đập

Từ điển Thiều Chửu

Như 罰

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 罰.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ 罰.

Từ điển Trung-Anh

variant of 罰|罚[fa2]