Có 1 kết quả:

luó hóu ㄌㄨㄛˊ ㄏㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 羅睺|罗睺[luo2 hou2]