Có 1 kết quả:

luó hóu

1/1

luó hóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 羅睺|罗睺[luo2 hou2]