Có 1 kết quả:

Luó Jiā liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gallen Lo (1962-), Hong Kong actor and singer