Có 1 kết quả:

Luō fū nuò

1/1

Luō fū nuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Rivne (or Rovno), city in western Ukraine
(2) Rivne (Oblast)