Có 1 kết quả:

luó sòng tāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

borscht, a traditional beetroot soup