Có 1 kết quả:

Luó bā qiè fū sī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1793-1856), one of the discoverers of non-Euclidean geometry