Có 1 kết quả:

luó bù má

1/1

luó bù má

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dogbane (Apocynum venetum), leaves used in TCM