Có 1 kết quả:

Luó wén

1/1

Luó wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Roman Tam (1949-), Canto-pop singer