Có 1 kết quả:

Luó wén ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Roman Tam (1949-), Canto-pop singer