Có 1 kết quả:

luó pán dù

1/1

luó pán dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roulette