Có 1 kết quả:

luó duàn

1/1

luó duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ribbed