Có 1 kết quả:

luó duàn ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ribbed