Có 1 kết quả:

Yáng zhuó cuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yamdroktso lake in central Tibet