Có 1 kết quả:

yáng pí

1/1

yáng pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sheepskin