Có 1 kết quả:

yáng pí zhǐ

1/1

yáng pí zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parchment