Có 1 kết quả:

yáng gāo

1/1

yáng gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lamb