Có 1 kết quả:

yáng dù zi shǒu jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 羊肚手巾[yang2 du4 shou3 jin1]