Có 1 kết quả:

yáng jiǎo bāo

1/1

yáng jiǎo bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

croissant