Có 1 kết quả:

yáng jiǎo qín

1/1

yáng jiǎo qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ground-elder (Aegopodium podagraria)