Có 1 kết quả:

yáng jiǎo miàn bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

croissant