Có 1 kết quả:

qiāng wú gù shí ㄑㄧㄤ ㄨˊ ㄍㄨˋ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have no basis in fact (idiom)