Có 2 kết quả:

Měiměi
Âm Pinyin: Měi, měi
Tổng nét: 9
Bộ: yáng 羊 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: 𦍌
Nét bút: 丶ノ一一丨一一ノ丶
Thương Hiệt: TGK (廿土大)
Unicode: U+7F8E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: , mỹ
Âm Nôm: mẻ,
Âm Nhật (onyomi): ビ (bi), ミ (mi)
Âm Nhật (kunyomi): うつく.しい (utsuku.shii)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: mei5

Tự hình 5

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Měi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Americas
(2) abbr. for 美洲[Mei3 zhou1]
(3) USA
(4) abbr. for 美國|美国[Mei3 guo2]

Từ ghép 213

Chén Měi 陈美Chén Měi 陳美duì Měi 对美duì Měi 對美fǎn Měi 反美fǎng Měi 訪美fǎng Měi 访美Guǎng zhōu Měi shù Xué yuàn 广州美术学院Guǎng zhōu Měi shù Xué yuàn 廣州美術學院Hán Měi 韓美Hán Měi 韩美kàng Měi yuán Cháo 抗美援朝Lā dīng Měi zhōu 拉丁美洲Lā Měi 拉美Lǎo Měi 老美Měi chāo 美鈔Měi chāo 美钞Měi Cháo 美朝Měi dāo 美刀Měi Dé 美德Měi dí 美的Měi dì 美帝Měi dōng shí jiān 美东时间Měi dōng shí jiān 美東時間Měi fēn 美分Měi gū 美姑Měi gū Hé 美姑河Měi gū xiàn 美姑县Měi gū xiàn 美姑縣Měi guó 美国Měi guó 美國Měi guó Cān yì yuàn 美国参议院Měi guó Cān yì yuàn 美國參議院Měi guó Cún tuō Píng zhèng 美国存托凭证Měi guó Cún tuō Píng zhèng 美國存託憑證Měi guó Dì zhì Diào chá jú 美国地质调查局Měi guó Dì zhì Diào chá jú 美國地質調查局Měi guó Dì zhì jú 美国地质局Měi guó Dì zhì jú 美國地質局Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī 美国电话电报公司Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī 美國電話電報公司Měi guó Dú lì Zhàn zhēng 美国独立战争Měi guó Dú lì Zhàn zhēng 美國獨立戰爭Měi guó Guǎng bō Gōng sī 美国广播公司Měi guó Guǎng bō Gōng sī 美國廣播公司Měi guó guó huī 美国国徽Měi guó guó huī 美國國徽Měi guó Guó huì 美国国会Měi guó Guó huì 美國國會Měi guó Guó jì Jí tuán 美国国际集团Měi guó Guó jì Jí tuán 美國國際集團Měi guó Guó jiā Biāo zhǔn Xué huì 美国国家标准学会Měi guó Guó jiā Biāo zhǔn Xué huì 美國國家標準學會Měi guó Guó jiā Háng kōng Háng tiān jú 美国国家航空航天局Měi guó Guó jiā Háng kōng Háng tiān jú 美國國家航空航天局Měi guó Guó jiā Háng tiān Háng kōng jú 美国国家航天航空局Měi guó Guó jiā Háng tiān Háng kōng jú 美國國家航天航空局Měi guó Guó jiā Zhēn chá jú 美国国家侦察局Měi guó Guó jiā Zhēn chá jú 美國國家偵察局Měi guó Guó wù yuàn 美国国务院Měi guó Guó wù yuàn 美國國務院Měi guó Hǎi àn Jǐng wèi duì 美国海岸警卫队Měi guó Hǎi àn Jǐng wèi duì 美國海岸警衛隊Měi guó Háng kōng 美国航空Měi guó Háng kōng 美國航空Měi guó Háng kōng Gōng sī 美国航空公司Měi guó Háng kōng Gōng sī 美國航空公司Měi guó Jiāo huì 美国交会Měi guó Jiāo huì 美國交會Měi guó jūn rén 美国军人Měi guó jūn rén 美國軍人Měi guó lǎo 美国佬Měi guó lǎo 美國佬Měi guó Lián bāng Chǔ bèi 美国联邦储备Měi guó Lián bāng Chǔ bèi 美國聯邦儲備Měi guó Lián bāng Háng kōng jú 美国联邦航空局Měi guó Lián bāng Háng kōng jú 美國聯邦航空局Měi guó Lián hé Tōng xùn shè 美国聯合通訊社Měi guó Lián hé Tōng xùn shè 美國聯合通訊社Měi guó Lián zhǔn 美国联准Měi guó Lián zhǔn 美國聯準Měi guó Néng yuán bù 美国能源部Měi guó Néng yuán bù 美國能源部Měi guó Quán guó Guǎng bō Gōng sī 美国全国广播公司Měi guó Quán guó Guǎng bō Gōng sī 美國全國廣播公司Měi guó rén 美国人Měi guó rén 美國人Měi guó rén mín 美国人民Měi guó rén mín 美國人民Měi guó Wǔ shí yī Qū 美国51区Měi guó Wǔ shí yī Qū 美國51區Měi guó Yǒu xiàn Xīn wén Wǎng 美国有线新闻网Měi guó Yǒu xiàn Xīn wén Wǎng 美國有線新聞網Měi guó Yǔ háng jú 美国宇航局Měi guó Yǔ háng jú 美國宇航局Měi guó Yùn tōng 美国运通Měi guó Yùn tōng 美國運通Měi guó Zài xiàn 美国在线Měi guó Zài xiàn 美國在線Měi guó Zhèng quàn Jiāo yì Wěi yuán huì 美国证券交易委员会Měi guó Zhèng quàn Jiāo yì Wěi yuán huì 美國證券交易委員會Měi guó Zhī Yīn 美国之音Měi guó Zhī Yīn 美國之音Měi guó Zhòng yì yuàn 美国众议院Měi guó Zhòng yì yuàn 美國眾議院Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ 美国资讯交换标准码Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ 美國資訊交換標準碼Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn 美国最高法院Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn 美國最高法院Měi jí 美籍Měi Jiā 美加Měi jīn 美金Měi jūn 美军Měi jūn 美軍Měi lán 美兰Měi lán 美蘭Měi lán qū 美兰区Měi lán qū 美蘭區Měi lè 美乐Měi lè 美樂Měi lì Dǎo 美丽岛Měi lì Dǎo 美麗島Měi lì guǒ 美粒果Měi lì jiān 美利坚Měi lì jiān 美利堅Měi lì jiān Hé zhòng guó 美利坚合众国Měi lì jiān Hé zhòng guó 美利堅合眾國Měi lì Xīn Shì jiè 美丽新世界Měi lì Xīn Shì jiè 美麗新世界Měi lián chǔ 美联储Měi lián chǔ 美聯儲Měi Lián shè 美联社Měi Lián shè 美聯社Měi lín jí tuán 美林集团Měi lín jí tuán 美林集團Měi líng 美玲Měi nóng 美浓Měi nóng 美濃Měi nóng zhèn 美浓镇Měi nóng zhèn 美濃鎮Měi Ōū 美欧Měi Ōū 美歐Měi quán Gōng 美泉宫Měi quán Gōng 美泉宮Měi Rì 美日Měi shén 美神Měi shì 美式Měi shì gǎn lǎn qiú 美式橄榄球Měi shì gǎn lǎn qiú 美式橄欖球Měi shì zú qiú 美式足球Měi shǔ Sà mó yà 美属萨摩亚Měi shǔ Sà mó yà 美屬薩摩亞Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo 美属维尔京群岛Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo 美屬維爾京群島Měi Sū 美苏Měi Sū 美蘇Měi suǒ bù dá mǐ yà 美索不达米亚Měi suǒ bù dá mǐ yà 美索不達米亞Měi xī 美溪Měi xī qū 美溪区Měi xī qū 美溪區Měi yǐ měi 美以美Měi yīn cí 美因茨Měi Yīng 美英Měi yǔ 美語Měi yǔ 美语Měi Yǔ háng jú 美宇航局Měi yuán 美元Měi yuán 美圆Měi yuán 美圓Měi zhī yuán 美汁源Měi Zhí Lán 美职篮Měi Zhí Lán 美職籃Měi zhì 美制Měi zhì 美製Měi zhì zǐ 美智子Měi Zhōng 美中Měi zhōu 美洲Měi zhōu dà lù 美洲大陆Měi zhōu dà lù 美洲大陸Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲国家组织Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲國家組織Měi zhōu hǔ 美洲虎Měi zhōu jīn héng 美洲金鴴Měi zhōu jīn héng 美洲金鸻Měi zhōu lǜ chì yā 美洲綠翅鴨Měi zhōu lǜ chì yā 美洲绿翅鸭Měi zhōu shī 美洲狮Měi zhōu shī 美洲獅Měi zhōu tuó 美洲鴕Měi zhōu tuó 美洲鸵Měi zhōu wù yīng 美洲兀鷹Měi zhōu wù yīng 美洲兀鹰Měi zhōu xiǎo tuó 美洲小鴕Měi zhōu xiǎo tuó 美洲小鸵Nán Běi Měi 南北美Nán Měi 南美Ōū Měi 欧美Ōū Měi 歐美qīn Měi 亲美qīn Měi 親美quán Měi 全美Quán Měi guǎng bō gōng sī 全美广播公司Quán Měi guǎng bō gōng sī 全美廣播公司Rì Měi 日美Sòng Měi líng 宋美齡Sòng Měi líng 宋美龄wǔ fēn Měi jīn 五分美金Zhōng guó Měi shù guǎn 中国美术馆Zhōng guó Měi shù guǎn 中國美術館Zhōng Měi 中美Zhōng Měi Wén huà Yán jiū Zhōng xīn 中美文化研究中心Zhōng Měi zhōu 中美洲

měi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đẹp
2. nước Mỹ
3. châu Mỹ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đẹp, xinh. ◎Như: “hoa mĩ” 華美 đẹp đẽ, “mạo mĩ” 貌美 mặt đẹp, “tha trường đắc thập phân điềm mĩ” 她長得十分甜美 cô ta mười phần xinh đẹp.
2. (Tính) Tốt, hay, ngon. ◎Như: “tiên mĩ” 鮮美 tươi ngon, “hoàn mĩ” 完美 hoàn hảo, “giá liêm vật mĩ” 價廉物美 giá rẻ hàng tốt.
3. (Tính) Hài lòng, khoái chí, đắc ý.
4. (Danh) Người con gái đẹp. ◇Thi Kinh 詩經: “Hữu mĩ nhất nhân” 有美一人 (Dã hữu mạn thảo 野有蔓草) Có một người con gái xinh đẹp.
5. (Danh) Đức hạnh, sự vật tốt. ◇Quản Tử 管子: “Ngôn sát mĩ ố” 言察美惡 ((Trụ hợp 宙合) Xét rõ việc tốt việc xấu.
6. (Danh) Nước “Mĩ”, nói tắt của “Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc” 美利堅合眾國 United States of America.
7. (Danh) Châu “Mĩ”, nói tắt của “Mĩ Lợi Gia” 美利加 America.
8. (Động) Khen ngợi. ◎Như: “tán mĩ” 讚美 khen ngợi. ◇Mao Thi tự 毛詩序: “Mĩ Triệu Bá dã” 美召伯也 (Cam đường 甘棠) Khen Triệu Bá vậy.
9. (Động) Làm cho đẹp, làm cho tốt. ◎Như: “dưỡng nhan mĩ dong” 養顏美容 săn sóc sửa sang sắc đẹp.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðẹp, cái gì có vẻ đẹp khiến cho mình thấy lấy làm thích đều gọi là mĩ, như mĩ thuật 美術.
② Khen ngợi, như mĩ Triệu Bá 美召伯 khen ông Triệu Bá.
③ Nước Mĩ (Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc 美利堅合眾國 United States of America).
④ Châu Mĩ (Mĩ Lợi Gia 美利加 America).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xinh, đẹp: 這小姑娘長得眞美 Cô bé này xinh quá; 這裡風景多美呀!Phong cảnh ở đây đẹp biết bao;
② (đph) Thoải mái, tốt: 日子過得挺美 Đời sống thoải mái lắm; 這事兒辦得很美 Việc này làm rất tốt;
③ (đph) Khoái chí: 老師誇了他幾句,他就美得了不得 Được thầy giáo khen mấy câu, cậu ta khoái lắm;
④ (văn) Khen, khen ngợi: 美堯舜 Khen vua Nghiêu vua Thuấn (Hàn Phi tử);
⑤ (văn) Người đẹp: 有美一人 Có một người đẹp (Thi Kinh);
⑥ (văn) Việc tốt: 言察惡 Xét rõ việc tốt việc xấu (Quản tử);
⑦ (văn) Ngon;
⑧ [Mâi] Châu Mĩ;
⑨ [Mâi] Nước Mĩ: 美國人 Người Mĩ; 美元 Đồng đô-la Mĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp — Đẹp đẽ — Khen ngợi — Một tên chỉ nước Hoa Kì — Tên lục địa, tức châu Mĩ.

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful
(2) very satisfactory
(3) good
(4) to beautify
(5) to be pleased with oneself

Từ ghép 318

Ā měi ēn sī 阿美恩斯Ā měi ní yà 阿美尼亚Ā měi ní yà 阿美尼亞Ā měi zú 阿美族āi dì měi dūn shū 哀的美敦书āi dì měi dūn shū 哀的美敦書ài měi 愛美ài měi 爱美Àì měi Jiǎng 艾美奖Àì měi Jiǎng 艾美獎ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 愛美之心,人皆有之ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 爱美之心,人皆有之Bā měi 八美Bā měi xiāng 八美乡Bā měi xiāng 八美鄉bái fù měi 白富美běi měi 北美Běi měi zhōu 北美洲Bō měi bǐ zhòng jì 波美比重計Bō měi bǐ zhòng jì 波美比重计Bō měi dù 波美度Bō měi lā ní yà 波美拉尼亚Bō měi lā ní yà 波美拉尼亞Bó měi quǎn 博美犬bù wán měi 不完美càn měi 璨美chòu měi 臭美chún měi 醇美Cuò měi 措美Cuò měi xiàn 措美县Cuò měi xiàn 措美縣Dá měi Háng kōng 达美航空Dá měi Háng kōng 達美航空dài zhe xī wàng qù lǚ xíng , bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo 带着希望去旅行,比到达终点更美好dài zhe xī wàng qù lǚ xíng , bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo 帶著希望去旅行,比到達終點更美好dé zhì tǐ měi 德智体美dé zhì tǐ měi 德智體美dū huì měi xíng nán 都会美型男dū huì měi xíng nán 都會美型男dū shì měi xíng nán 都市美型男duì chèn měi 对称美duì chèn měi 對稱美Duō luō měi yuǎn 哆啰美远Duō luō měi yuǎn 哆囉美遠Duō luō měi yuǎn zú 哆啰美远族Duō luō měi yuǎn zú 哆囉美遠族Fáng dì měi 房地美féi měi 肥美fēng měi 丰美fēng měi 豐美Gāo qiáo Liú měi zǐ 高桥留美子Gāo qiáo Liú měi zǐ 高橋留美子Gé lái měi jiǎng 格莱美奖Gé lái měi jiǎng 格萊美獎Gě lái měi jiǎng 葛莱美奖Gě lái měi jiǎng 葛萊美獎gōng yì měi shù 工艺美术gōng yì měi shù 工藝美術Guó měi 国美Guó měi 國美Guó měi Diàn qì 国美电器Guó měi Diàn qì 國美電器guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi 过程比终点更美guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi 過程比終點更美Hé měi 和美Hé měi zhèn 和美鎮Hé měi zhèn 和美镇huá měi 华美huá měi 華美huáng liáng měi mèng 黃粱美夢huáng liáng měi mèng 黄粱美梦Jí měi 集美Jí měi qū 集美区Jí měi qū 集美區jiā měi 佳美jià lián wù měi 价廉物美jià lián wù měi 價廉物美jiàn měi 健美jiàn měi cāo 健美操jiàn měi yùn dòng 健美运动jiàn měi yùn dòng 健美運動jiāo měi 娇美jiāo měi 嬌美jìn shàn jìn měi 尽善尽美jìn shàn jìn měi 盡善盡美jīng měi 精美jùn měi 俊美Kǎ měi lā 卡美拉Kǎ měi luò 卡美洛lā měi 拉美Lā měi xī sī 拉美西斯liáng chén měi jǐng 良辰美景liáng xiāo měi jǐng 良宵美景liǎng quán qí měi 两全其美liǎng quán qí měi 兩全其美Líng Zhì měi 凌志美lüè měi 掠美Luò měi 洛美mào měi 貌美Méi lǐ měi 梅里美měi bái 美白měi bù shèng shōu 美不勝收měi bù shèng shōu 美不胜收měi chāi 美差měi chāi shì 美差事měi chēng 美称měi chēng 美稱měi dé 美德měi fà 美发měi fà 美髮měi fà shī 美发师měi fà shī 美髮師měi gǎn 美感měi gōng 美工měi gōng dāo 美工刀měi guān 美觀měi guān 美观měi guó 美国měi guó 美國měi hǎo 美好měi huà 美化měi jiǎ 美甲měi jǐng 美景měi jiǔ 美酒měi lán 美蓝měi lán 美藍měi lì 美丽měi lì 美麗měi lì nú yáng 美利奴羊měi lù 美祿měi lù 美禄měi lún měi huàn 美輪美奐měi lún měi huàn 美轮美奂měi luò xī kāng 美洛昔康měi mǎn 美满měi mǎn 美滿měi mào 美貌měi méi 美眉měi mèng chéng zhēn 美夢成真měi mèng chéng zhēn 美梦成真měi miǎn 美眄měi miào 美妙měi míng 美名měi nǎi zī 美乃滋měi ní ěr bìng 美尼尔病měi ní ěr bìng 美尼爾病měi nǚ 美女měi qí míng yuē 美其名曰měi rén 美人měi rén jì 美人計měi rén jì 美人计měi rén jiāo 美人蕉měi rén pī zi 美人坯子měi rén yú 美人魚měi rén yú 美人鱼měi róng 美容měi róng diàn 美容店měi róng jiào 美容覺měi róng jiào 美容觉měi róng nǚ 美容女měi róng shī 美容师měi róng shī 美容師měi róng shǒu shù 美容手术měi róng shǒu shù 美容手術měi róng yuàn 美容院měi sè 美色měi shā tóng 美沙酮měi shàn 美善měi shēng 美声měi shēng 美聲měi shēng chàng fǎ 美声唱法měi shēng chàng fǎ 美聲唱法měi shí 美石měi shí 美食měi shí jiā 美食家měi shì 美事měi shù 美术měi shù 美術měi shù guǎn 美术馆měi shù guǎn 美術館měi shù pǐn 美术品měi shù pǐn 美術品měi shù shǐ 美术史měi shù shǐ 美術史měi tā shā tóng 美他沙酮měi tán 美談měi tán 美谈měi tǐ xiǎo pù 美体小铺měi tǐ xiǎo pù 美體小舖měi tóng 美瞳měi wèi 美味měi wèi kě kǒu 美味可口měi xué 美学měi xué 美學měi yàn 美艳měi yàn 美艷Měi yǐ měi 美以美měi yù 美玉měi yù 美誉měi yù 美譽měi zhōng bù zú 美中不足měi zhōu 美洲měi zhōu bào 美洲豹měi zhuàn 美饌měi zhuàn 美馔měi zī zī 美滋滋Mù Zǐ měi 木子美nán měi 北美nán měi lí 南美梨Nán měi zhōu 南美洲Ní yà měi 尼亚美Ní yà měi 尼亞美Nǔ měi ā 努美阿Nuò měi kè sī 諾美克斯Nuò měi kè sī 诺美克斯pì měi 媲美Qī měi 七美qī měi 凄美qī měi 淒美Qī měi xiāng 七美乡Qī měi xiāng 七美鄉qiào měi 俏美róng měi 榮美róng měi 荣美róu měi 柔美Sēn měi lán 森美兰Sēn měi lán 森美蘭shàn měi 擅美shén miào juàn měi 神妙隽美shén miào juàn měi 神妙雋美shěn měi 审美shěn měi 審美shěn měi guān 审美观shěn měi guān 審美觀shěn měi huó dòng 审美活动shěn měi huó dòng 審美活動shěn měi kuài gǎn 审美快感shěn měi kuài gǎn 審美快感shěn měi yǎn guāng 审美眼光shěn měi yǎn guāng 審美眼光shēng huó měi xué 生活美学shēng huó měi xué 生活美學Shèng Duō měi 圣多美Shèng Duō měi 聖多美Shèng duō měi hé Pǔ lín xī bǐ 圣多美和普林西比Shèng duō měi hé Pǔ lín xī bǐ 聖多美和普林西比shí quán shí měi 十全十美Shì jiè Xiǎo jie Xuǎn měi 世界小姐选美Shì jiè Xiǎo jie Xuǎn měi 世界小姐選美shuǎng xīn měi shí 爽心美食Shuì měi rén 睡美人sì dà měi nǚ 四大美女Sū měi ěr 苏美尔Sū měi ěr 蘇美爾tiān gōng bù zuò měi 天公不作美tián měi 恬美tián měi 甜美tián yán měi yǔ 甜言美語tián yán měi yǔ 甜言美语wán měi 完美wán měi wú quē 完美无缺wán měi wú quē 完美無缺wán měi wú xiá 完美无瑕wán měi wú xiá 完美無瑕wán měi zhǔ yì zhě 完美主义者wán měi zhǔ yì zhě 完美主義者wéi měi 唯美wèi měi sī jiǔ 味美思酒wǔ jiǎng sì měi sān rè ài 五講四美三熱愛wǔ jiǎng sì měi sān rè ài 五讲四美三热爱wù měi jià lián 物美价廉wù měi jià lián 物美價廉xiān měi 纖美xiān měi 纤美xiān měi 鮮美xiān měi 鲜美xiǎng dǎo měi 想倒美xiǎng dé měi 想得美Xiǎo yě Bù yóu měi 小野不由美xié měi 諧美xié měi 谐美xīn li měi luó bo 心裡美蘿蔔xīn li měi luó bo 心里美萝卜xiù měi 秀美xuǎn měi 选美xuǎn měi 選美xuǎn měi bǐ sài 选美比赛xuǎn měi bǐ sài 選美比賽xuǎn měi huáng hòu 选美皇后xuǎn měi huáng hòu 選美皇后Yǎ měi zú 雅美族Yà měi lì jiā 亚美利加Yà měi lì jiā 亞美利加Yà měi lì jiā Zhōu 亚美利加洲Yà měi lì jiā Zhōu 亞美利加洲Yà měi ní yà 亚美尼亚Yà měi ní yà 亞美尼亞yì měi zhī cí 溢美之詞yì měi zhī cí 溢美之词yīng xióng nán guò měi rén guān 英雄难过美人关yīng xióng nán guò měi rén guān 英雄難過美人關yōu měi 优美yōu měi 優美yōu měi 幽美yuè xià měi rén 月下美人zàn měi 讚美zàn měi 赞美zhēn shàn měi 真善美zhēn xiū měi wèi 珍饈美味zhēn xiū měi wèi 珍馐美味zhēn xiū měi zhuàn 珍饈美饌zhēn xiū měi zhuàn 珍馐美馔zhì xù měi 秩序美zhōng měi 中美zhuān měi yú qián 专美于前zhuān měi yú qián 專美於前zhuàng měi 壮美zhuàng měi 壯美