Có 1 kết quả:

měi bù shèng shōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

nothing more beautiful can be imagined (idiom)