Có 1 kết quả:

měi lì

1/1

měi lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful