Có 1 kết quả:

měi rén pī zi

1/1

měi rén pī zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a beauty in the bud