Có 1 kết quả:

měi lì nú yáng

1/1

měi lì nú yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

merino (breed of sheep)