Có 1 kết quả:

měi shàn

1/1

měi shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful and good