Có 1 kết quả:

měi róng nǚ

1/1

měi róng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hairdresser (female)
(2) beautician