Có 1 kết quả:

měi luò xī kāng ㄇㄟˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ ㄎㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

meloxicam (anti-inflammatory drug)