Có 1 kết quả:

Měi zhōu lǜ chì yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-winged teal (Anas carolinensis)