Có 1 kết quả:

měi méi

1/1

měi méi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) pretty girl