Có 1 kết quả:

měi chēng

1/1

měi chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dub with a nice-sounding appellation
(2) fanciful moniker