Có 1 kết quả:

Měi jí

1/1

Měi jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

American (i.e. of US nationality)