Có 1 kết quả:

Měi jūn

1/1

Měi jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) US army
(2) US armed forces