Có 1 kết quả:

měi zhuàn

1/1

měi zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

delicacy