Có 1 kết quả:

gāo pí

1/1

gāo pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lambskin
(2) kid leather