Có 1 kết quả:

xiū chǐ

1/1

xiū chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(a feeling of) shame