Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Unicode: U+7FA0
Tổng nét: 12
Bộ: yáng 羊 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノ一一一ノ一フ一フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Dê đực đã thiến;
② Một loại dê rừng mẹ có sừng to.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dê đực bị thiến — Con dê rừng.

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dê đực đã thiến