Có 1 kết quả:

qiǎng jī dīng suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

gamma-Hydroxybutyric acid, GHB