Có 1 kết quả:

yì zhī suǒ zài

1/1

Từ điển Trung-Anh

justice is to be found everywhere (idiom)