Có 1 kết quả:

yì wù gōng zuò zhě ㄧˋ ㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) volunteer
(2) voluntary worker