Có 1 kết quả:

yì nǚ

1/1

yì nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adopted daughter