Có 1 kết quả:

yì fù

1/1

yì fù

phồn thể

Từ điển phổ thông

bố nuôi

Từ điển Trung-Anh

adoptive father

Một số bài thơ có sử dụng