Có 1 kết quả:

yì fù mǔ

1/1

yì fù mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adoptive parents