Có 1 kết quả:

yì jūn

1/1

yì jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

volunteer army

Một số bài thơ có sử dụng