Có 1 kết quả:

yì xiàng

1/1

yì xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sense (of a word)