Có 1 kết quả:

gēng tāng

1/1

gēng tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soup