Có 1 kết quả:

yǔ róng

1/1

yǔ róng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

down (soft feathers)