Có 1 kết quả:

yǔ sāi tái

1/1

yǔ sāi tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Indian mackerel